Ochrana os. údajů GDPR

chrana os. údajov GDPR

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť Peter Spurný, so sídlom Na rázcestí 28, Moravany u brna, IČO: 72487470 (ďalej len "správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo a adresu. Spomínané osobné údaje (spravidla iba email) spracovávame na účely marketingových účelov a správca ich bude spracovávať po dobu 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je nutný pri:

    objednávke v eshope www.tuning-in.cz
    registráciu v eshope
    zaradenie do newsletteru
    vloženie príspevku do diskusie
    položenie online dotazu
    vyplnenie dotazníka

Súhlas so spracovaním osobných údajov naopak nie je nutný pri objednávke tovaru alebo montáže formou emailovej komunikácie. V danom prípade spracovávame osobné informácie len za účelom dodania tovaru alebo realizácia montáže a naďalej s týmito informáciami žiadnym spôsobom nenaložia.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@tuning-in.cz, alebo list na adresu spoločnosti Petr Spurný, Sady 3, 61400, Brno.

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:

    Obchodná spoločnosť Shean s.r.o., so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a servisu webu.
    Expedičné služby: DPD, GLS, Slovenská Pošta
    Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ správcu nevyužíva.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.