Čo je blow-off ventil

Blow-off ventil (BOV) je označovaný tiež ako bypass alebo dump ventil. Tuning prostredníctvom blow-off ventilu zaistí jedinečný zvukový efekt. Podľa definície z wikipédie ide o ventil uvoľňujúci tlak vo väčšine turbodúchadlom preplňovaným spaľovacích motorov. Jeho účelom je zamedziť vysokému tlaku medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapkou, a znížiť tak opotrebenie motoru a turbodúchadla. Blow-off ventil pomáha vyprázdniť priestor medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapkou tým, že stlačený vzduch vypúšťa do okolia, pričom vzniká charakteristické syčanie alebo piskot.