Čo je olejový tank

Pojmom olejový tank (anglicky oil catch tank – OCT) sa označuje nádoba, v ktorej sa separuje olej od olejovej hmly. Tým sa zabraňuje usadzovaniu oleja v intercoolery, v škrtiacej klapke a v celom sacom potrubí. Vďaka napojeniu OCT sa bude nasávať čistejší vzduch, čo má za následok nárast výkonu motora.