Čo je skrátené radenie

Skrátené radenie (anglicky označované short shifter) sa používa pre skrátenie dráhy radiacej páky o niekoľko desiatok percent oproti sériovému radeniu. Tým sa tiež zrýchli čas potrebný k preradeniu.