Čo je to rezonátor

Bez kvalitného výfukového systému by boli niektoré automobily až príliš hlasné. Športové rezonátory sú dôležité práve pri stavbe týchto výfukových systémov, kde slúžia na zníženie rezonancií a hluku. To dosahujú vďaka zrýchleniu odvodu výfukových plynov, vďaka čomu sa rýchlejšie a lepšie vyprázdňujú a plnia valce. Kvalitný rezonátor tak môže dokonca zlepšiť akceleráciu aj pružnosť motora.

rezonator