Čo je turbo

Ide o dúchadlo, ktoré poháňajú výfukové plyny. Výfukové plyny prúdiace von z motora roztáčajú turbínové koleso, ktoré sa nachádza na rovnakom hriadeli, ako nasávacie koleso. Turbínové koleso nasáva prúdiaci vzduch nasávaním z vonku. Zvyšuje tak jeho tlak a vďaka tomu práve výkon celej jednotky.

turbo