Čo je turbo

Jedná sa o dúchadlo, ktoré je poháňané výfukovými plynmi. Výfukové plyny prúdiace von z motora roztáčajú turbínové koleso, ktoré sa nachádza na rovnakom hriadeli, ako sacie koleso. Turbínové koleso nasáva prúdiaci vzduch sáním zvonku. Zvyšuje tak jeho tlak a vďaka tomu výkon celej jednotky. 

turbo