Čo je vzduchový filter

Vzduchový filter zabraňuje vniknutiu nečistôt z okolitého prostredia do motoru. Ak by došlo ku kontaminácii malými časticami, mohlo by to zabrániť optimálnemu spaľovaniu. Ak by sa vzduchový filter úplne upchal, mohol by celý motor zlyhať. Z tohto dôvodu sa odporúča pravidelná výmena vzduchového filtra.