Čo je wastegate

Anglický pojem wastegate znamená v slovenčine obtokový ventil turbodúchadla. Podľa definície wikipédie obtokový ventil odkláňa výfukové plyny od turbíny turbodúchadla v systéme spaľovacieho motoru. Odklonom výfukových plynov sa riadi rýchlosť otáčok turbíny. Hlavnou funkciou obtokového ventilu je regulácia maximálneho plniaceho tlaku v systémoch turbodúchadlom preplňovaných motorov, aby nedošlo k poškodeniu motoru alebo samotného turbodúchadla.