Čo sú to výfukové klapky

Vďaka výfukovým klapkám môžete meniť prúdenie výfukových plynov. Starajú sa o to, aby sa plyny nasmerovali do rôznych výfukových vedení. Je tak možné ich využívať na zlepšovanie optimalizácie výfukového vedenia, obmedzovanie hluku výfuku, zvyšovanie výkonu rezonančným efektom aj prepínanie turbodúchadiel.

výfuková klapka