Čo sú to výfukové klapky

Vďaka výfukovým klapkám môžete meniť prúdenie výfukových plynov. Starajú sa o to, aby boli plyny smerované do rôznych výfukových vedení. Je tak možné ich využívať k zlepšovaniu optimalizácie výfukového vedenia, obmedzovanie hluku výfuku, zvyšovanie výkonu rezonančným efektom i prepínanie turbodúchadiel.

vyfukove klapky