Mračítka, predĺženie strechy, ostatné Honda Civic 06