Mračítka, predĺženie strechy, ostatné Honda CRX DEL SOL