Mračítka, predĺženie strechy, ostatné Honda Legend