Mračítka, predĺženie strechy, ostatné Mazda Sentia