Mračítka, predĺženie strechy, ostatné Mercedes Benz A